Kogumaksumus selgumisel
2017 II kvartal - 2021 lõpp

Lääne-Harju raudtee ehitustööde käigus arendatakse raudteede võrku Tallinnas ja Lääne- Harjumaal ning parandatakse olemasolevate rööbasteede seisukorda, kaasajastatakse erinevaid vananenud tehnoloogiaid, sh rajatakse täiesti uus liiklusjuhtimissüsteem, ning püstitatakse täiendavaid reisijate rajatisi.

Tööd algasid 2017. aasta kevadel Vasalemma ja Riisipere jaamas ning jätkusid suvel Udra-Keila raudteelõigul. Sügisel liiguti Klooga-Paldiski lõigule ning sel aastal alustati töid ka Paldiski jaamas. 2018. aastal toimuvad Tallinna-Pääsküla mõlema peatee ning Keila jaama uue reisijate platvormi ning selle juurde kuuluva tee ehitus. 2019. aastal tehakse töid Klooga, Keila ning Paldiski jaamades, rajatakse Riisipere-Turba raudtee. 2020. aastal tehakse töid Pääsküla jaamas, ehitatakse Tallinnas üle Paldiski mnt uus sild, 2021. aastal Balti jaama rööbasteid ja platvorme. Paralleelselt raudteetöödega toimub ka uue liiklusjuhtimissüsteemi ehitus. Kokku teostatakse raudteetöid 42-l kilomeetril.

Investeeringute tulemus on ajavõit läbi tihedama rongigraafiku, moodsad digitaalsete infotabloodega ooteplatvormid, paranev reisijate ligipääsetavus ning ka paremad kaubaveo võimalused. Oma elutsükli lõpus olevate tehnoloogiate ja detailide väljavahetamine ning uute materjalide kasutamine suurendab raudteeliikluse ohutust ja töökindlust.

Lääne-Harju suurprojekt koosneb järgnevatest suurematest osaprojektidest:

1. LH raudteede kapitaalremondi 2. etapp s.o raudteede kapitaalremont kõikidel Lääne-Harju liinidel.

2. Lääne-Harju raudteeliinide liiklusjuhtimissüsteemi (LJS) moderniseerimine, mille tulemusena valmib kogu Lääne-Harju piirkonna liikluse juhtimiseks uus ja mikroprotsessortehnoloogial põhinev kaasaegne rongide liiklusjuhtimise süsteem.

3. Tallinn-Balti jaama laiendamine, mille tulemusena rajatakse üle Paldiski maantee täiendav viadukt, ehitatakse täiendav raudteelõik kuni Kitseküla peatuseni ning rajatakse Balti jaama uued platvormid ja käiguteed.

4. Pääsküla-Keila 2. peatee rajamine, mille tulemusena rajatakse puuduv teine rööpapaar Keila-Valingu ca 2,7 km ja Laagri-Pääsküla ca 3,8 km vahelistele raudteelõikudele, ehitatakse ümber Pääsküla ja Keila jaamad ning rajatakse Keilasse täiendav ooteplatvorm.

5. Riisipere-Turba raudtee rajamine. Uue raudtee rajamine toimub valdavas osas olemasolevale raudtee trassile, kuhu ehitakse uus muldkeha ülemine kiht ning sellele raudtee pealisehitis ja kontaktvõrk. Reisirongide maksimaalseks kiiruseks taastataval lõigul on planeeritud kuni 140 km/h, raudteetrass on kavandatud nii reisijate vedu kui kaubavedu võimaldavana. Lõigule rajatakse ühetasandilised ülesõidud Nissi teele (riigimaantee nr 11162) ja Kivitammi teele (riigimaantee nr 11165), säilitatakse läbipääs raudtee alt Veetõusme teel. Samatasandilised ülesõidukohad varustatakse automaatse foorisignalisatsiooni ja tõkkepuudega. Turba alevikku rajatakse 138 m pikkune reisijate ooteplatvorm, mille mõlemasse otsa rajatakse kergliikluse tarbeks käiguteed ning Riisipere poolsesse otsa raudteeülekäigukoht.

6. Paldiski raudteejaama laiendamine, mille tulemusena pikendatakse Paldiskis jaamateid, ehitatakse ringi reisijate ooteplatvorm ning rajatakse täiendav rööbastee reisirongidele.