AS Sillamäe Sadam on Eesti suuruselt teine merekaubasadam, mis etendab üha kasvavat rolli Eesti ja eriti Kirde-Eesti transpordisüsteemis ning majanduses tervikuna. Eraomandis Sillamäe Sadam asub kõigest 25 km kaugusel Euroopa Liidu - Venemaa piirist ning võimaldab seega Euroopa Liidu ning Venemaa ja SRÜ riikide vahel väga tõhusat transiiti. Multifunktsionaalse sadamana omab Sillamäe Sadam infra- ja superstruktuure, mis võimaldavad kõikide kaubagruppide käsitlemist alates nafta- ja puistekaupadest kuni konteinerkaupadeni. Süvis kaide ääres on kuni 16 m, mis võimaldab teenindada kõiki laevu, mis sisenevad Läänemerre läbi Taani väinade.