• Vaba läbilaskevõime nii raudteel kui sadamates
  • Vaba konkurents
  • Väga heas korras taristu, mis võimaldab põhitrassidel liikumiskiiruse 120 km/t reisirongidele ja 80 km/t kaubarongidele
  • Süvasadamad, mis võimaldavad käidelda kuni 300 000-tonnise DW laevu
  • 1500-meetrised jaamateed piiri- ja vahejaamades, mis võimaldab käidelda pikki ronge
  • Kvaliteetne ja usaldusväärne liikluskorraldus – tagab kiire vaguniringluse
  • Eesti Raudtee võtab Koidula ja Valga piirijaamas vastu ronge kaaluga kuni 5200 tonni või 57 standardühikut ning Narva piirijaamas 5600 tonni või 57 standardühikut. Erikokkuleppel Oktoobriraudteega on Narva piirjaamas võimalik vastu võtta ronge, mis kaaluvad kuni 7000 tonni või 71 standardühikut.
  • Geograafiline asukoht, mis võimaldab kiire juurdepääsu olulistele tõmbekeskustele