Taristu juurdepääsu tingimused määravad raudteevõrgustiku teadaanded, liiklusgraafikud, jaotatud ja jaotamata läbilaskevõime, mille kohta info on all olevates kaustades jagatud perioodide kaupa.