AS Eesti Raudtee lähtub sponsorlustegevuses põhikirja punktist 5.5.9, mille kohaselt peab ettevõtte poolt makstav annetus või toetus kaasa aitama Aktsiaseltsi tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.

Toetuse andmisel eelistatakse raudtee ja raudteealase tegevuse ning avaliku huviga seotud valdkondi.

 

Makstud toetused

 

Nõukogu 25.03.2020 otsus nr 120/5

Maksta MTÜ-le Eesti Muuseumraudtee muuseumi tegevuse toetamiseks 15 000 eurot, millele lisandub tulumaks. 

Nõukogu 14.09.2016 otsus nr 69/10

Maksta 2000 eurot Endiste Raudteelaste MTÜ-le põhikirja järgsete tegevuste finantseerimiseks, millele lisandub tulumaks 500 eurot.

Nõukogu 16.03.2016 otsus nr 65/12

Annetada Sihtasutusele Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid Raudteemuuseumi kogude täiendamiseks Eesti raudtee ajaloo jäädvustamise ja tutvustamise eesmärgil Eesti Raudtee tegevuseks kasutuskõlbmatu dresiin ja semafori tiivad. 

Juhatuse 28.04.2015 otsus nr 267/9

Vastavalt nõukogu 25.03.2015 otsusele nr 46/13 maksti Endiste Raudteelaste MTÜ-le põhikirja järgsete tegevuste finantseerimiseks kuni 6500  eurot, millele lisandub tulumaks.

Lähtudes AS Eesti Raudtee nõukogu 28.03.2014  otsusest nr 30/7 annab juhatus teada alljärgnevate toetuste maksmisest:

1) Endiste Raudteelaste  MTÜ-le maksti toetust 5000 eurot põhikirjajärgseteks ühistegevusteks ning 600 eurot uue arvuti soetamiseks ja IT süsteemide uuendamiseks, kogusummas 5600 eurot, millele lisandub tulumaks 1488,61 eurot;

2) MTÜ-le Robotex maksti 1000 eurot ürituse Robotex 2014 toetuseks, millele lisandub tulumaks 265,82 eurot.

3) MTÜ-le Raudtee Kultuuriselts maksti 10 000 eurot põhikirja järgsete tegevuste finantseerimiseks, millele lisandub tulumaks 2658,23 eurot.

4) Eesti Raudteelaste Ametiühingule maksti toetust alljärgnevalt:

            - 02.08. - 03.08.2014 toimuvate Raudteelaste Suvepäevade korraldamiseks summas 3500 eurot, millele lisandub tulumaks summas 930,38 eurot;

            - 21.10. - 23.10.2014 toimuva ametiühingu tegevuse alase rahvusvahelise teaduslik-praktilise konverentsi läbiviimiseks summas 6000 eurot, millele lisandub tulumaks summas 1594,94 eurot.

Juhatuse 10.05.2013 otsus nr 165/6

Maksta 6500 eurot Endiste Raudteelaste MTÜ-le põhikirja järgsete tegevuste finantseerimiseks, millele lisandub tulumaks 1727,85 eurot.

Nõukogu 05.04.2012 otsus nr 105/6

1. Maksta 10 000 eurot MTÜ-le Eesti Muuseumraudtee, toetades muuseumi ajaloolise veduri TU4-800 remonti ja moderniseerimist.

2. Maksta 10 000 eurot Endiste Raudteelaste MTÜ-le põhikirja järgsete tegevuste finantseerimiseks, millele lisandub tulumaks 2658,23 eurot.

3. Toetada projekti „Kinorong Tallinn-Tartu-Tallinn“ summas 7000 eurot, millele lisandub tulumaks 1860,76 eurot.

Nõukogu 15.09.2011 otsus nr 100/5.4

Maksta toetust maksimaalselt 4928 eurot SA-le Tallinna Tehnikaülikooli Arengufond, s.h maksimaalselt 4480 eurot Tallinna Tehnikaülikooli ühe magistri- ja kahe bakalaureuseõppe stipendiumide väljamaksmiseks ning 10% nimetatud summast, s.o maksimaalselt 448 eurot TTÜ Arengufondi haldamiskulude katteks, vastavate stipendiumikandidaatide leidumisel kooskõlas SA-ga TTÜ Arengufond sõlmitavale koostöölepingule.

Nõukogu 06.04.2011 otsus nr 93/5

Maksta 12 800 eurot Haapsalu Linnavalitsusele Raudteemuuseumi kogude täiendamiseks ja korrastamiseks.

Nõukogu 08.04.2010 otsus nr 74/7

Maksta kuni 70 000 krooni toetust Tallinna Tehnikaülikooli magistri- ja bakalaureuseõppe stipendiumide maksmiseks vastavalt TTÜ Arengufond SA-ga sõlmitavale koostöölepingule

Nõukogu 09.04.2009 otsus nr 64/7

Maksta 65 000 krooni toetust Tallinna Tehnikaülikooli doktori- ja magistriõppe stipendiumide (mis koos tulumaksuga moodustab 78 650 krooni) maksmiseks vastavalt TTÜ Arengufond SA-ga sõlmitud koostöölepingutele.

Toetada Kaukaasia eestlaste laulukoori 60 000 krooniga rongipiletite ostmisel sõiduks Tallinna juubelilaulupeole. Koos tulumaksuga moodustab kulu 75 949 krooni.

Nõukogu 07.02.2008 otsus nr 47/5

Maksta 2008. aastal toetust 65 000 krooni, mis koos tulumaksuga moodustab 78 650 krooni, Tallinna Tehnikaülikooli doktori- ja magistriõppe stipendiumide maksmiseks, jätkates TTÜ Arengufond SA-ga sõlmitud koostöölepinguid.

Toetuse maksmise aluseks on 2000. aastal TTÜ Arengufondiga 10 aastaks sõlmitud koostöölepingud. Sellega osutab ettevõte kaasabi kõrgkoolile Eesti Raudteega seonduvate erialade spetsialistide ettevalmistamisel.