Rööpapaari: 10
Hektarit: 22,7
Kilomeetrit rööbasteid: 21,9
Läbilaske võime: kuni 18 rongipaari ööpäevas