Rööpapaari: 10
Hektarit: 92
Kilomeetrit rööbasteid: 22,7
Läbilaske võime: kuni 15 rongipaari ööpäevas

Jaamakompleksis ka tolli- ja veterinaarkontrolli hoone ning vedurite ja vagunite tehnohooldepunkt.
Sõlmpunkt Eesti, Venemaa ja Läti vahel.