Rööpapaari: 12
Hektarit: 28
Kilomeetrit rööbasteid: 25,1
Läbilaske võime: kuni 23 rongipaari ööpäevas