Eesti Raudtee taristu kuulub 1520 rööpmelaiusega raudteevõrgustikku ning hõlmab 1229 km raudteid.

Eesti Raudteel on kolm piirijaama - Narva, Koidula ja Valga.

Rööbaste laius: 1520/1524 mm
Raudteede üldine pikkus: 1219 km
Sealhulgas kaheteelisi: 94 km
Pöörmeid tk: 1190
Elektrifitseeritud raudteede pikkus: 132 km
Reisiplatvormide arv: 129 kasutatavaid
Jaamade arv: 61
Läbilaskevõime: 56 rongipaari ööpäevas