Tallinnas algas nõupidamine kaubarongide formeerimisplaani koostamiseks

Tallinnas algas nõupidamine kaubarongide formeerimisplaani koostamiseks

 

Täna, 18. veebruaril algas Tallinnas nõupidamine kaubarongide formeerimisplaani, vagunite voogude ning konteineritega vagunite kooskõlastamiseks rahvusvahelises ühenduses aastateks 2014/2015.

Nõupidamisel osalevad lisaks SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu Direktsioonile 14 riigi raudteeadministratsioonide esindajad, sh Eesti, Läti, Leedu, Gruusia ja Vene delegatsioonid.

Tegemist on mastaapseima formeerimisplaani nõupidamisega, mida Eesti Raudtee on viimase 20 aasta jooksul korraldanud. Nõupidamise tulemusel kirjutatakse alla protokoll, mis fikseerib kaubavood kõigil osalejariikide raudteedel perioodiks 2014/2015.

Ürituse juhatas sisse SRÜ Raudteetranspordi Nõukogu Direktsiooni aseesimees Vjatšeslav Tkatšenko, kes avaldas tänu sooja vastuvõtu ja suurepäraste töötingimuste eest Eestis ning rõhutas, et otsuseid, mis 3 päevaga tuleb vastu võtta, on palju.

Tervituskõnega esines Eesti Raudtee juhatuse esimees Ahti Asmann, kelle sõnul ei ole kaubavedude statistika rõõmustav ja ainuvõimalik viis olukorda parandada on efektiivsuse tõstmine. „Kaubavedude mahud vähenevad pidevalt, tühisõitude arv suureneb, taristu on piirkonniti kas ülekoormatud või on vastupidi palju kasutamata läbilaskevõimet. Selle probleemi ainuke lahendus on efektiivsuse tõstmine,“ selgitas Asmann.

Asmann rõhutas, et vagunivoogude toimiv korraldamine on üsna keeruline ülesanne. Samas sõltuvad just sellest, kui edukalt antud ülesanne lahendatakse, ülitähtsad parameetrid nagu kauba kohaletoimetamise kiirus ja vedude kulud. „Logistikaettevõttena peame lisaks kaubamahtudele tagama ka kauba liikumiskiiruse. Kui esineb probleeme kauba liikumiskiiruse prognoosimisega, ei rahulda see meie kliente,“ selgitas Eesti Raudtee juht.

Asmann oli kindel, et alanud nõupidamisel jõutakse optimaalse võimaliku kaubarongide formeerimisplaanini, mis suudab tagada kaubavagunite ja raudteetaristute efektiivse kasutuse. „Ma loodan, et meie koostöö tulemusena on juba lähimal ajal märgata kauba kohaletoimetamiskiiruse ja kaubamahtude kasvu,“ ütles Asmann.

Üritus kestab kuni 21. veebruarini.