Kliendile ja partnerile Teenused Infosüsteemide kasutamise teenus

Infosüsteemi kasutamise teenus

 

AS Eesti Raudtee pakub oma klientidele infosüsteemi kasutamise ehk infoteenust. Infoteenus annab Kliendil võimaluse Infosüsteemi kasutamiseks tasu eest või tasuta sõltuvalt Kliendi Kasutajaõiguste liigist ja Infoteenuse paketist.

 

Nimetatud lepingu sõlmimine on eelduseks Eesti Raudtee Liikluskorralduse infosüsteemi kasutamiseks reguleerides osapooled, vastutuse, kasutajad ja andes juhised kaasneva tugiteenuse (kasutajateo) kasutamiseks.

Infosüsteemi all mõeldakse AS-le Eesti Raudtee kuuluvat raudtee veoprotsessi korraldamise infosüsteemi ja selle liideseid VJS Portaal ja Sõnumikeskus:

  • VJS Portaal – Veebiportaal, Raudteele kuuluva Infosüsteemi osa andmete vaatamiseks ja sisestamiseks.
  • Sõnumikeskus – Raudteele kuuluva Infosüsteemi liides andmete vahetamiseks (failivahetuskeskkond).

 

Eesti Raudtee pakub järgmisi infoteenuse pakette:

  • Vedaja infoteenuse pakett
  • Vaguniremondiettevõtte (vaguniremontija) infoteenuse pakett
  • Vaguniomaniku infoteenuse pakett
  • Jaamaoperaatori infoteenuse pakett
  • Kaubasaaja/saatja infoteenuse pakett

 

Iga pakett sisaldab vastavale rollile vajalikku funktsionaalsust ja infot raudtee veoprotsessis osalemiseks. Vedaja Infoteenuse paketi kasutamine on Vedajale tasuta, kui see tuleneb kehtivatest õigusaktidest.

Kõikide infoteenustega kaasneb ligipääs Eesti Raudtee veebilehel või VJS Portaalis asuvale järgmisele valdkonnaga seotud infole: teatmikud, klassifikaatorid, normatiivsed dokumendid.

 

Lepingu sõlmimiseks ja täpsema info saamiseks pöörduda info@evr.ee