Ettevõttest

Ettevõttest

 

AS Eesti Raudtee on raudtee administratsiooni rolli täitev äriühing, kes hoolitseb raudteetaristu arendamise ja korrashoiu, liiklusjuhtimise ja ohutuse eest.

AS Eesti Raudtee tagab raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse, vastutab raudteetaristu toimimise ja arenduse eest ning on partneriks naaberraudteedele piiriüleste küsimuste lahendamisel ja standardite kokkuleppimisel.

Raudteeinfrastruktuuri ettevõttena on Eesti Raudtee ülesandeks tagada ohutu ja efektiivne keskkond, mis on aluseks transiidisektori funktsioneerimisele. Eesti Raudtee vastutab ka toimiva konkurentsisituatsiooni eest nii kauba- kui reisijateveo osas.