Avalikkusele

Avalik huvi

 

Eesti Raudtee vastutusala katab tingimuste loomise nii siseriiklikuks kui rahvusvaheliseks rongiühenduseks ning ohutuse tagamise raudteel, ülekäigukohtadel ja ohtlike kaupade veol.

Riigile kuuluva ettevõttena lähtub Eesti Raudtee oma tegevuses riiklikust transpordi arengukavast.

Kõrgetasemelist raudteeveoteenust on võimalik pakkuda ainult turvalises liikluskeskkonnas. Pidev panustamine infrastruktuuri arengusse ja korrashoidu tagab tingimused kvaliteetseks ja ohutuks rongiliikluseks nii kauba- kui reisjateveol.

Ohutu ja tõrgeteta raudteeliikluse tagamiseks toimub raudteel töö 24/7. Eesti Raudteel on tugev päästevõimekus ning -tehnika ning pidev valmisolek kriisisituatsioonideks.